PEVISA 1.1.2025-31.12.2029 -esitys vuosikokoukselle

Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry:n hallitus on päättänyt esittää huhtikuussa 2024 pidettävälle vuosikokoukselle staffordshirenbullterrieri rodun PEVISA-ohjelmaksi seuraavaa: Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla viralliset lonkka-, kyynärkuvaus- ja silmätarkastuslausunnot.

Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (narttu 1 pentue, uros 2 pentuetta)

Muut rotukohtaiset erityisehdot: Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä Kennelliiton rekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä. On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava). Kielto koskee mm. seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:
sininen – sininen
sininen – sininen fawn
sininen fawn – sininen fawn

Tämä esitys mukailee rodun aktiivisille kasvattajille pari vuotta sitten kohdistetun kyselyn tuloksia, joiden perusteella valtaosa rodun kasvattajista tukee kyynärkuvaamisen lisäämistä rodun PEVISA-ohjelmaan.

Kyynärniveldysplasia on yleisin vantterampien koirarotujen etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja, jonka synnyssä on nykykäsityksen mukaan suurin osuus perinnöllisillä tekijöillä. Lisäämällä kyynärkuvausvelvoitteen ilman raja-arvoja PEVISA:an saamme lisää tärkeää tilastotietoa rodussa esiintyvän kyynärniveldysplasian esiintyvyydestä. Lonkkaniveldysplasiaa ja silmäsairauksia koskevia rajoituksia ei edelleenkään esitetä, jotta rodun monimuotoisuus turvataan.

Edellinen artikkeli
Luonnetesti Etelä-Suomessa 19.–20.10.2024
Seuraava artikkeli
Vuosikokous Lahdessa 28.4.2024