Jalostus

Staffiyhdistyksen yleinen jalostustavoite on elinvoimainen, terve ja rotumääritelmän mukainen staffi.

Staffi rantavedessä

Keskeisiä tavoitteita jalostuksessa

  • Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen.
  • Rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen ja harrastusominaisuuksien säilyttäminen.
  • Yksilön terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vakavien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen.
  • Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman liioiteltuja piirteitä.

Tarkemmat rotukohtaiset jalostustavoitteet on kirjattu jalostuksen tavoiteohjelmaan. Keskeinen työkalu jalostuksen tavoiteohjelman toteuttamisessa on perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma PEVISA.