Jalostustoimikunta

Staffiyhdistyksen jalostustoimikunta antaa neuvontaa, kerää ja hyödyntää tietoa, seuraa rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia. 

Kuvassa on kaksi pientä staffin pentua.
Staffi: Zesiro_Annamari Sundgren

Jalostustoimikunta laatii rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman ja toimii niiden mukaisesti. 

Jalostustoimikunta ylläpitää listaa geneettisesti L2HGA- ja HC-terveistä koirista ja järjestää esimerkiksi luonnetestejä ja jalostustarkastuksia. 

Lisäksi jalostustoimikunta toteuttaa vuosittain kasvattajille jalostus- ja pentuekyselyn, jonka tuloksia hyödynnetään toimikunnan työssä. 

Jalostustoimikunta noudattaa neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan voimassa olevaa eläinten hyvinvointilakia ja eläinsuojeluasetusta, Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevaa päätöslauselmaa soveltuvin osin sekä Kennelliiton yleistä jalostusstrategiaa.   

Lue lisää Staffiyhdistyksen jalostusneuvonnasta. 

Jalostustoimikunnan kokoonpano 

Taru Korhonen, puheenjohtaja, kennel Bellerion 

Virve Sipola, kennel Double Star’s 

Mari Ruuhonen, eläinlääkäri 

Kiia Vuorenmaa, kennel Zesiro 

Pirjo Zukale, kennel Fullylawful 

Susa Berghäll, kennel Kesselin 

Tarja Leppänen, tekninen avustaja 

Ota yhteyttä jalostustoimikuntaan 

jalostus@sbty.fi