Hallitus

Staffiyhdistyksen hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus myös muun muassa hoitaa talousasiat, hyväksyy uudet jäsenet ja nimeää jalostustoimikunnan sekä yhdistyksen edustajat Kennelliiton kokouksiin. Hallituksen tehtävät kokonaisuudessaan on kuvattu yhdistyksen säännöissä.

Staffipentu: Rumblepaws Miss Finland, Kuvaaja:Jutta Niemelä
Rumblepaws Miss Finland, Kuvaaja:Jutta Niemelä

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokouksen valitseman puheenjohtajan ja kuuden jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Lisäksi vuosikokous valitsee hallitukseen kaksi varajäsentä. Varajäsenen toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus puolestaan valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan vuodeksi kerrallaan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen kokoukset pidetään kuukausittain. Päätöksistä tiedotetaan yhdistyksen verkkosivuilla.

Voit olla yhteydessä hallituksen jäseniin kaikissa yhdistykseen liittyvissä asioissa.

Hallituksen 2024–2025 yhteystiedot

Puheenjohtaja
Salina Parkkonen
puheenjohtaja@sbty.fi

Sihteeri 
Kaisa Kivi
sihteeri@sbty.fi

Varapuheenjohtaja
Virve Sipola

Jäsenet

Marjut Gerkman, marjut.gerkman@hotmail.com
Kaisa Kivi, rantanen.kaisa@gmail.com
Taru Korhonen, taru.h.korhonen@gmail.com
Taru Liira, taru.liira@gmail.com
Tiina Romu, tiina.romu@hotmail.com
Virve Sipola, virve.sipola@gmail.com

Varajäsenet

Susa Berghäll, susa.berghall@gmail.com
Niina Hongisto-Lahti, hongistolahti@gmail.com