Jalostustarkastus

Staffiyhdistyksen jalostustoimikunta järjestää vuosittain ulkomuodon jalostustarkastuksia. Jalostustarkastusten tarkoituksena on kerätä rodun jalostuksen kannalta tärkeää tietoa.

Jalostustarkastus antaa tietoa yksittäisen koiran ominaisuuksista ja vertailutietoa suhteessa rodun muihin koiriin, rodun keskitasoon ja rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin jalostustavoitteisiin. 

Yhdistys valmistelee staffeille myös käyttäytymisen jalostustarkastuksen käyttöönottoa. 

Lisätietoa jalostustarkastuksista jalostustoimikunnalta. 

Lue jalostustarkastuksesta lisää Kennelliiton sivuilta.