Staffiharrastajien oma yhdistys

Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry eli Staffiyhdistys on aktiivinen rodun harrastajien yhdistys, joka toimii myös staffordshirenbullterriereiden ja amerikanstaffordshirenterriereiden yhteisenä rotujärjestönä.

Musta staffi pellolla: Zesiro_Annamari Sundgren

Yhdistyksen tärkein tehtävä on edistää staffien kasvatusta ja jalostusta niiden arvokkaiden ominaisuuksien turvaamiseksi. Lisäksi Staffiyhdistys tekee toiminnallaan molempia rotuja tunnetuksi ja yhdistää rotuja harrastavia henkilöitä koko Suomessa. Yhdistys on Kennelliiton jäsen.

Yhdistyksen historia pähkinänkuoressa

  • Staffordshire Bullterrierikerho – Staffordshire Bullterrierklubben ry:n perustava kokous pidettiin 15.10.1968 Eläinlääketieteellisellä korkeakoululla Helsingissä.
  • 11.12.1968 yhdistys hyväksyttiin Suomen Kennelliiton jäseneksi.
  • Vuonna 1970 Suomen Kennelliitto myönsi yhdistykselle rotua harrastavan yhdistyksen oikeudet.
  • Vuonna 1978 hyväksyttiin virallisesti uusi nimi, Staffordshirenbullterrieriyhdistys ry (SBTY).

Amerikanstaffordshirenterriereiden harrastajilla on oma yhdistys.

Tutustu Amstaffiyhdistyksen toimintaan.