PEVISA

PEVISA tarkoittaa rotukohtaista perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Tällä hetkellä voimassa oleva PEVISA edellyttää, että pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto. Koiran tulee tutkimushetkellä olla vähintään 12 kuukauden ikäinen.

Mustavalkoinen ja punavalkoinen staffi seisovat vierekkäin.
Kaksi staffia istuu laiturilla ilta-auringossa.

Vuoden 2024 loppuun voimassa oleva PEVISA-ohjelma

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja silmätarkastuslausunto.

Koiran tulee tutkimushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen. 

Pentueen rekisteröinnissä huomioidaan lisäksi koirarekisteriohjeen ehdot ja muut rotukohtaiset erityisehdot. 

Muut rotukohtaiset erityisehdot:

  • Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä Kennelliiton rekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä.
  • On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava).

Kielto koskee muun muassa seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:

sininen – sininen

sininen – sininen fawn

sininen fawn – sininen fawn

PEVISA-ohjelma 1.1.2025–31.12.2029

(hallituksen esitys 28.4.2024 pidettävälle vuosikokoukselle)

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla viralliset lonkka-, kyynärkuvaus- ja silmätarkastuslausunnot. Poikkeuksena ulkomaiset koirat, joilta ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (nartulla tämä koskee yhtä pentuetta, uroksella kahta pentuetta).

Esitys perustuu rodun aktiivisille kasvattajille pari vuotta sitten tehdyn kyselyn tuloksiin, joiden mukaan valtaosa rodun kasvattajista tukee kyynärkuvaamisen lisäämistä rodun PEVISA-ohjelmaan.

Kyynärniveldysplasia on yleisin vantterampien koirarotujen etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja, jonka synnyssä suurin osuus on nykykäsityksen mukaan perinnöllisillä tekijöillä. PEVISAn kyynärkuvausvelvoitteella ilman raja-arvoja saadaan lisää tärkeää tilastotietoa rodussa esiintyvän kyynärniveldysplasian esiintyvyydestä. Lonkkaniveldysplasiaa ja silmäsairauksia koskevia rajoituksia ei edelleenkään esitetä, jotta rodun monimuotoisuus turvataan.

Muut rotukohtaiset erityisehdot:

  • Koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä Kennelliiton rekisteriin pentueen rekisteröintihetkellä.
  • On kiellettyä yhdistää kaksi koiraa, joilla molemmilla on sininen haalistustekijä homotsygoottina (koiran kirsu harmahtava).

Kielto koskee muun muassa seuraavan väriseksi merkittyjen koirien yhdistämistä:

sininen – sininen

sininen – sininen fawn

sininen fawn – sininen fawn

Mikä PEVISA?

Perinnöllisten sairauksien ja vikojen vastustamisohjelma eli PEVISA sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja, jotka koskevat esimerkiksi terveystutkimuksia. PEVISA-ohjelman tavoitteena on varmistaa, että rodussa esiintyvät perinnölliset sairaudet saadaan hallintaan, eivätkä ne lisäänny.

Rotujärjestöt anovat Kennelliitolta PEVISA-ohjelman vahvistamista ja seuraavat ohjelman vaikutuksia. Kennelliitto voi hyväksyä rodulle PEVISA-ohjelman vain, jos sillä on myös Kennelliiton hyväksymä jalostuksen tavoiteohjelma (JTO). PEVISAn tulee perustua JTO:n mukaiseen rodun tilanteeseen. Rotujärjestö voikin käyttää PEVISA-ohjelmaa yhtenä apuna ja työkaluna JTO:n toteuttamiseksi.