Aiotko kasvattajaksi?

Suunnitteletko staffi- tai amstaffikasvattajaksi ryhtymistä ja kennelnimen anomista? Tutustu ensin Kennelliiton sivuilla olevaan ohjeistukseen ja tee kennelnimianomus OmaKoira-palvelun kautta.  

Pentu emänsä kanssa.
Pentu juoksee nurmikolla.

Pyydä lisäksi Staffiyhdistykseltä anomuksesi puoltoa.  

Lähetä sähköpostitse vapaamuotoinen hakemus, jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin: 

  • Oletko käynyt kasvattajan peruskurssin? 
  • Oletko allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen? 
  • Oletko Staffiyhdistyksen tai Amstaffiyhdistyksen jäsen? 
  • Mitä rotua tai rotuja aiot kasvattaa? 
  • Oletko tutustunut rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan ja PEVISA-ohjelman ehtoihin? 
  • Oletko jo kasvattanut yhden tai useamman pentueen? Kerro pentueen tiedot. Ilmoita myös, jos olet astuttanut narttusi, vaikka pentuja ei olisi vielä syntynyt. 
  • Kerro lisäksi vapaamuotoisesti omasta historiastasi koirien ja rodun parissa. 
  • Kerro myös kasvatuksellisista tavoitteistasi.  

Liitä mukaan eläintenpitokieltoa koskeva rekisteriote, jonka voit tilata Oikeusrekisterikeskukselta. Toimita hakemus ja rekisteriote yhdistyksen sihteerille. Yhteystiedot löydät yhteystietosivultamme. 

Uusi amstaffikasvattaja 

Myös uudet amstaffikasvattajat lähettävät kennelnimensä puoltoanomuksen Staffiyhdistyksen hallitukselle, koska Staffiyhdistys on myös amstaffien rotujärjestö. Staffiyhdistyksen hallitus pyytää niihin lausunnon Amstaffiyhdistykseltä. Amstaffikasvattajilta vaaditaan joko Staffiyhdistyksen tai Amstaffiyhdistyksen jäsenyys. 

Kennelliitto toimittaa OmaKoiraan tekemäsi anomuksen Staffiyhdistyksen hallitukselle käsiteltäväksi. Puolto edellyttää, että olet yhdistyksen jäsen ja että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat kunnossa. 

Käsittelyn jälkeen yhdistys palauttaa anomuksesi Kennelliittoon, joka välittää sen FCI:n käsiteltäväksi. Jos FCI hyväksyy kennelnimesi, saat siitä todistuksen, minkä jälkeen voit ottaa nimen käyttöön. Anotut ja hyväksytyt kennelnimet julkaistaan Koiramme-lehdessä.  

Kennelnimiprosessiin kannattaa varata aikaa vähintään puoli vuotta.  

Käytössä olevat kennelnimet