Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on kattava tietopaketti, josta löydät tietoa esimerkiksi staffin luonteesta, terveystilanteesta ja ulkonäöstä. Siihen on myös kirjattu tärkeimmät jalostustavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseksi.

Bellerion Flying Dutchman
Cordial Rascal Fabulous Firecracker, kuva: Sonja Kaituri

Jalostuksen tavoiteohjelma on erinomainen tietolähde sekä kasvattajalle että koiran hankintaa suunnittelevalle. Pennun ostaja voi esimerkiksi tarkastaa, millaisia terveystarkastuksia rodulle suositellaan ennen astutusta, jotta perinnöllisiä sairauksia voitaisiin vähentää. Tarkastusten toteutuminen selviää Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.

Uusi staffordshirenbullterrierin JTO on laadittu vuosille 2025–2029. Sen hyväksymisestä päättää jäsenistön vuosikokous. Vuosikokouksen hyväksynnän jälkeen se hyväksytään vielä Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa.

Vanha JTO 2019–2023 on Kennelliitolta anotun lisäajan perusteella voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Uusi JTO 2025–2029 on käsiteltävänä yhdistyksen vuosikokouksessa 28.4.2024.

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma PEVISA on yksi keskeinen työkalu jalostuksen tavoiteohjelman toteuttamisessa.