Luonnetestit

Luonnetesti (LTE) sekä MH-luonnekuvaus (MH = Mentalbeskrivning Hund) ovat Kennelliiton hyväksymiä Palveluskoiraliiton alaisuudessa järjestettäviä testejä koiran luonneominaisuuksien arvioimiseksi.

Molempien testien tarkoitus on kerätä tietoa koiran käyttäytymisestä tietynlaisissa tilanteissa, joissa koiran hermostoa rasitetaan. Tuloksia yhdistelemällä saadaan vertailukelpoista tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Tietoa voidaan hyödyntää myös koiran koulutuskelpoisuuden arviointiin. Yksittäisen koiran luonnetestitulos tai luonnekuvaus kuvaa koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ihannetestitulokseen verrattuna.  

Luonnetestiin ovat oikeutettuja osallistumaan Kennelliiton tai sen hyväksymään koirarekisteriin merkityt puhdasrotuiset koirat, jotka ovat Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotettuja ja tunnistusmerkittyjä. Luonnetestissä ja MH-luonnekuvauksessa noudatetaan Kennelliiton antidoping-sääntöjä. 

Lue luonnetesteistä lisää Kennelliiton sivuilta.