Vuoden parhaat

Vuoden parhaista saavutuksista mittelöidään kymmenessä eri kilpailussa. Lue säännöt alta ja lähde mukaan kisaamaan.

Musta staffi: Zesiro_Annamari Sundgren
Neljä koiraa seisoo rinnakkain näyttelyn kasvattajaluokassa.

Vuoden parhaat säännöt ja kilpailut

Säännöt 1.1.2024 alkaen

Kilpailuihin saavat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat, Suomen tai FCI:n alaiseen rekisteriin rekisteröidyt, Staffiyhdistyksen jäsenten omistamat staffit. Omistajalta edellytetään vähintään puoli vuotta kestänyttä jäsenyyttä. Jos koiralla on useampi omistaja, katsotaan omistajaksi henkilö, jonka luona koira pääasiallisesti asuu.

Vuoden Kasvattaja -kilpailuun osallistuvilta kasvattajilta edellytetään koko kilpailukauden kestänyttä yhdistyksen jäsenyyttä. 

Kilpailut järjestetään kalenterivuosittain. 

Omistajan on itse huolehdittava jokaisen koiran tulokset Staffi-lehdessä ja verkkosivuilla erikseen ilmoitetulla tavalla määräaikaan mennessä yhdistykselle. Tuloksissa tulee olla kilpailuun osallistuvan koiran virallinen nimi ja rekisterinumero, sen tulokset niin, että niistä ilmenee kilpailun ohjeiden mukaiset tulokset ja tiedot sekä koiran omistaja tai omistajat yhteystietoineen. Mikäli tulokset toimitetaan puutteellisina, on Staffiyhdistyksen hallituksella oikeus olla ottamatta huomioon koiran tuloksia.

Valitukset tuloksista on tehtävä viimeistään kuukauden kuluessa tulosten julkaisemisesta, mikäli koiran tulokset on lähetetty määräaikaan mennessä täydellisinä. Kirjallinen valitus lähetetään yhdistyksen sihteerille, ja sen käsittelee yhdistyksen hallitus.  Valituksesta tulee selkeästi käydä ilmi, mitä se koskee.

Vuoden Staffi -kilpailussa huomioidaan tulokset korkeintaan kuudesta näyttelystä, joista vähintään kolme tulee olla kotimaisista näyttelyistä. Korkeintaan kaksi tulosta kuudesta saa olla ulkomaisista näyttelyistä. Ulkomaisten näyttelyiden tulokset ja näyttelyn koiramäärä on todistettava virallisella tositteella tai esimerkiksi kyseisen maan tietokannan tuloslinkillä. Sijoituksista ei huomioida kuin enintään kaksi tulosta samalta tuomarilta.

Jos tulokset menevät tasan, voittajan ratkaisee hallituksen suorittama arvonta.

Pistelaskussa huomioidaan Staffiyhdistyksen erikoisnäyttelyn ja Suomen Terrierijärjestön (STJ) erikoisnäyttelyn pisteet kansainvälisen näyttelyn pisteytyksen mukaisesti. RYP- ja BIS-sijoitukset koskevat ainoastaan varsinaisia RYP- ja BIS-kilpailuja, ei esimerkiksi BIS-veteraani- tai BIS-juniorisijoituksia. Erikoisnäyttelyn ja STJ:n erikoisnäyttelyn pistemäärä katsotaan BIS-sijoituksen mukaan (ei RYP-sijoitus).

Kilpailuun toimitettavissa tuloksissa tulee olla vähintään kolmen ja enintään kuuden näyttelyn päivämäärät, paikat, näyttelytulokset, tuomareiden nimet ja virallisiin luokkiin osallistuneiden staffien määrät (pentuluokkiin osallistuneita ei huomioida) ja koiran omistaja tai omistajat yhteystietoineen sekä tarvittavat lisäliitteet ulkomaisista tuloksista.

Pistelaskuohje

1. Valitse taulukosta näyttelytyyppi (ryhmänäyttelyt, KR- ja NORD näyttelyt tai KV- tai erikoisnäyttelyt)
2. Valitse taulukosta koiramäärä (alle vai yli 20/30 staffia).
3. Valitse taulukosta pisteet koiran sijoituksen mukaan. 

Esimerkki

1. Ryhmänäyttely PN2, 25 staffia, 4 pistettä
2. Kaikkien rotujen näyttely ,RYP2, 15 staffia, 10 pistettä
3. STJ:n erikoisnäyttelyssä BIS3, 72 staffia, 22 p. 

TyyppiRyhmänäyttely KR- ja NORD-näyttely KV- ja erikoisnäyttely 
Sijoitus1-20 staffia21-> staffia1-20 staffia21-> staffia1-30 staffia31-> staffia
BIS1
131616192024
BIS2121515181923
BIS3111414171822
BIS4101313161721
RYP191111131417
RYP281010121316
RYP3799111215
RYP4688101114
ROP5667810
VSP455679
PU/PN2344568
PU/PN3233457
PU/PN4122346

Vuoden Junioristaffi -kilpailussa huomioidaan tulokset korkeintaan neljästä näyttelystä, joista vähintään kaksi on kotimaisia näyttelyitä. Korkeintaan kaksi tulosta neljästä saa olla ulkomaisista näyttelyistä. Ulkomaisten näyttelyiden tulokset ja näyttelyn koiramäärä on todistettava virallisella tositteella tai esimerkiksi kyseisen maan tietokannan tuloslinkillä.  Samalta tuomarilta huomioidaan sijoituksista enintään kaksi.

Jos tulokset menevät tasan, voittajan ratkaisee hallituksen suorittama arvonta.

Pistelaskussa huomioitavat erikoisnäyttelyt ovat Staffiyhdistyksen erikoisnäyttely ja Suomen Terrierijärjestön erikoisnäyttely.

Pistelaskuohje

 1. Valitse taulukosta näyttelytyyppi (ryhmänäyttelyt, KR- ja NORD -näyttelyt, KV-näyttelyt ja erikoisnäyttelyt).
 2. Valitse taulukosta koiramäärä (alle vai yli 5 junioristaffia).
 3. Valitse taulukosta koiran sijoituksen mukaiset pisteet.
NäyttelyRyhmänäyttely, KR- ja NORD-näyttelyt KV-näyttelyt Erikoisnäyttelyt 
Sijoitus1-5 junioria6-> junioria1-5 junioria6-> junioria1-5 junioria6-> junioria
ROP JUN6889911
VSP jun5778810
JUN1 (ei SA)466779
JUN2355668
JUN3244557
JUN4133446

Vuoden Veteraanistaffi -kilpailussa huomioidaan tulokset korkeintaan neljästä näyttelystä, joista vähintään kaksi on kotimaisia näyttelyitä. Korkeintaan kaksi tulosta neljästä saa olla ulkomaisista näyttelyistä. Ulkomaisten näyttelyiden tulokset ja näyttelyn koiramäärä on todistettava virallisella tositteella tai esimerkiksi kyseisen maan tietokannan tuloslinkillä.  Samalta tuomarilta huomioidaan enintään kaksi tulosta.

Jos tulokset menevät tasan, hallituksen suorittama arvonta ratkaisee voittajan.

Pistelaskussa huomioitavat erikoisnäyttelyt ovat Staffiyhdistyksen erikoisnäyttely ja Suomen Terrierijärjestön (STJ) erikoisnäyttely.

Samalta tuomarilta huomioidaan enintään kaksi sijoitusta.

Kilpailuun toimitettavissa tuloksissa tulee olla vähintään kahden ja enintään neljän näyttelyn päivämäärät, paikat, näyttelytulokset, tuomareiden nimet ja veteraaniluokkiin osallistuneiden staffien määrät ja koiran omistaja tai omistajat yhteystietoineen sekä tarvittavat lisäliitteet ulkomaisista tuloksista.

Pistelaskuohje

 1. Valitse taulukosta näyttelytyyppi (ryhmänäyttelyt, KR- ja NORD-näyttelyt, KV-näyttelyt ja erikoisnäyttelyt)
 2. Valitse taulukosta koiramäärä (alle vai yli 5 veteraanistaffia).
 3. Valitse taulukosta koiran sijoituksen mukaiset pisteet.
NäyttelyRyhmänäyttelyt, KR- ja NORD näyttelyt KV näyttelyt Erikoisnäyttelyt 
sijoitus1-5 veteraania6-> veteraania1-5 veteraania6-> veteraania1-5 veteraania6-> veteraania
BIS1 vet121416171921
BIS2 vet101214151719
BIS3 vet81012131517
BIS4 vet7910111315
ROP vet6889911
VSP vet5778810
vet1 (ei SA)466779
vet2355668
vet3244557
vet4133446

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Staffiyhdistyksen jäsenten omistamat staffordshirenbullterrierit. Omistajalta edellytetään vähintään vuoden kestänyttä jäsenyyttä. Kilpailu järjestetään kalenterivuosittain. 

Koska tulokset agilityssä ovat virhepisteitä, on paras mahdollinen tulos nolla. Tulokset huomioidaan virallisista kilpailuista kalenterivuoden aikana. 

Tulokset ovat kisassa koirakohtaisia. Viisi parasta koiran tulosta lasketaan yhteen. Kun viisi tulosta ilmoittaneet on sijoitettu paremmuusjärjestykseen, sijoitetaan neljä tulosta ilmoittaneet jne. Jos kukaan ei ilmoita viittä tulosta, huomioidaan neljä, kolme jne. tulosta saaneet. 

Tuloksia yhteenlaskettaessa huomioidaan kilpailuluokka seuraavin lisäpistein: 

1-luokan tulos +5 pistettä 

2-luokan tulos +3 pistettä 

3-luokan tulos +0 pistettä 

Pienin yhteenlaskettu tulos luokkapisteet huomioituina voittaa. Jos useampi koira saa kisassa täsmälleen saman tuloksen, voittaa koira, jolla on enemmän ykkössijoituksia. Mikäli myös ykkössijoitusten määrä on sama, ratkaistaan voittaja ajan perusteella. Se koira voittaa, jolla ykkössijoitusten ihanneaikojen alitusten keskiarvo on suurempi. Jos tulokset menevät tasan, voittajan ratkaisee hallituksen suorittama arvonta.  

Vuoden agilitytulokkaana palkitaan edellä olevan laskukaavan mukaan parhaiten menestynyt, kyseisenä kalenterivuonna virallisen kilpailu-uransa aloittanut koira. Sama koira voi olla sekä agilitytulokas että agilitykoira. 

 

 

Vuoden TOKO-staffi -kilpailuun hyväksytään koiran kolme parasta virallista tottelevaisuuskoetulosta edellisen kalenterivuoden ajalta.  

 • ALO-luokassa saavutetut pisteet (maks. 200) kerrottuna 1,5:llä (maks. 300p). 
 • AVO-luokassa saavutetut pisteet (maks. 320) 
 • VOI-luokassa saavutetut pisteet (maks. 320) + 5p/koe. 
 • EVL-luokassa saavutetut pisteet (maks. 320) + 10p/koe. 
 • Jos tulokset menevät tasan, voittajan ratkaisee hallituksen suorittama arvonta. 

Vuoden TOKO-tulokkaana palkitaan edellä olevan laskukaavan mukaan parhaiten menestynyt, kyseisenä kalenterivuonna virallisen kilpailu-uransa aloittanut staffi. Sama koira voi olla sekä Vuoden TOKO-koira että Vuoden TOKO-tulokas. 

Jokaisen koiran tulokset on toimitettava Staffi-lehdessä erikseen ilmoitetulle henkilölle annettuun määräaikaan mennessä. Valitukset Vuoden TOKO-koira ja Vuoden TOKO-tulokas -kilpailujen tuloksista on tehtävä viimeistään kahden kuukauden kuluessa tulosten julkaisemisesta. 

Kilpailuun hyväksytään koiran kolme parasta, hyväksyttyä ja virallista rally-toko-koetulosta edellisen kalenterivuoden ajalta. Kaikissa kilpailuluokissa saadut pistemäärät lasketaan suoraan yhteen ja lisäpisteitä annetaan MES-luokassa kilpailleelle 5 p., ja VOI-luokassa 3 p./kisatulos. 

Jos pisteet menevät tasan, ykkössijoitusten (jne.) määrä ratkaisee. Jos pisteet menevät edelleen tasan, voittaa korkeammassa luokassa kyseisenä vuonna enemmän koetuloksia saanut koira. Jos tulokset yhä edelleen menevät tasan, voittajan ratkaisee hallituksen suorittama arvonta. 

Vuoden rally-toko-tulokkaana palkitaan edellä olevan laskukaavan mukaan parhaiten menestynyt, kyseisenä kalenterivuonna virallisen kilpailu-uransa aloittanut koira. Sama koira voi olla sekä Vuoden rally-toko-staffi että Vuoden rally-toko-tulokas. 

Laskentaan otetaan korkeintaan kolme koetta.  

Tasapisteissä voittaja on se, jonka pisteet on saavutettu ylemmästä luokasta. Jos kaikki tasapisteen saaneet ovat saman luokan koiria, ratkaisee tasapisteissä vähiten virhepisteitä saanut. Jos tulokset menevät tasan, voittajan ratkaisee hallituksen suorittama arvonta. 

Pisteytys, löytöpisteetLuokka 1Luokka 2Luokka 3
1006810
75–99468
50–74246
25–49124

Pisteet sijoituksista:
1. sija 3 pistettä
2. sija 2 pistettä
3. sija 1 piste 

Pisteet luokkanoususta 

Lisäksi luokkanoususta kilpailukaudella saa yhden lisäpisteen
(+1 p.)/etsintämuoto,.
 

Vuoden Nosework-staffi ja vuoden Nosework-tulokas pisteet kertyvät seuraavasti: löytöpisteet + mahdolliset sijoituspisteet + mahdolliset luokkanousupisteet. 

Vuoden Nosework-tulokkaana palkitaan edellä olevan laskukaavan mukaan parhaiten menestynyt, kyseisenä kalenterivuonna virallisen kilpailu-uransa aloittanut koira. Sama koira voi olla sekä Vuoden Nosework-staffi että Vuoden Nosework-tulokas. 

 

Kilpailussa huomioidaan kyseisen vuoden aikana Suomessa tehdyt tulokset, ja ne pisteytetään alla olevan taulukon mukaisesti. Kilpailussa huomioidaan enintään kuusi tulosta, vähintään kolmesta eri lajista, kuitenkin enintään kaksi tulosta/laji. Tulosten tulee olla virallisia koe-/kisa- tai näyttelytuloksia. Tulokset todennetaan toimittamalla kopio kilpailukirjasta, mikäli tulos ei ole näkyvillä jalostustietojärjestelmässä. 

Eniten pisteitä saanut on voittaja. Kahden tai useamman koiran päätyessä kokonaiskilpailussa tasatulokseen, voittaja on kilpailuvuonna useammassa eri lajissa kilpaillut koira. Jos tulokset menevät tasan, voittajan ratkaisee hallituksen suorittama arvonta. 

Mikäli taulukosta ei löydy jotain virallisesti Suomessa olevaa koiraharrastusta, Staffiyhdistyksen hallitus voi pisteyttää lajin kilpailuvuoden kilpailua varten. 

Pisteiden huomiointi 

 • Näyttelyt: Arvostelujen laatumaininnat riippumatta luokasta
  Rally-toko: vain hyväksytyt tulokset (vähintään 70 pistettä)
  Toko: kaikki tulokset 1–3
  Agility: nollatulokset tai enintään tulos 10,00 (10 virhepistettä)
  Koiratanssi: tuloksista erinomainen ja erittäin hyvä, kilpailuluokan mukaan
  Metsästyskoirien jäljestämiskoe: 1–3 tuloksista taulukon mukaan
  Nosework: taulukon mukaan 

Pistetaulukko 

Pisteet1234
NäyttelyHEHERI-
Rally-tokoALO HyvAVO HyvVOI HyvMES Hyv
TOKOAO 1–3AVO 1–3VOI 1–3Osallistuminen EVL
AgilityMaks. tulos 10, kaikki luokat1-luokka, 0-tulos2-luokka, 0-tulos3-luokka, 0-tulos
Koiratanssi, Freestyle, heelwork to musicOsallistuminenALO-tulosAVO-tulosVOI-tulos
MEJÄAVO3/2AVO1VOI3/2VOI1
NoseworkHyväksytty hajutestiHyväksytty tulos 1-luokastaHyväksytty tulos 2-luokastaHyväksytty tulos 3-luokasta

Lisäpisteet

Missä tahansa lajissa valioituminen 10 pistettä. Näyttelyistä huomioidaan vain yksi MVA/koira/vuosi. 

 

 

Kilpailuun voivat osallistua yhdistyksen jäseninä olevat suomalaiset kasvattajat, joilla on ollut kilpailuvuotta edeltävien kolmen vuoden aikana vähintään yksi pentue, ja jotka ovat kasvattaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana vähintään kolme pentuetta. Kilpailuun osallistuvalta kasvattajalta edellytetään koko kilpailuvuoden kestänyttä Staffiyhdistyksen jäsenyyttä.  

Vuoden kasvattaja -kilpailuun osallistuvien pisteet lasketaan kasvattajan hakemuksen perusteella. Lajipisteitä kerääviä koiria pitää olla vähintään kolme ja enintään kuusi. Tulosten on oltava virallisia ja luettavissa KoiraNet-jalostustietokannasta. Mikäli näin ei ole, hakemuksen liitteeksi on laitettava kopio kilpailukirjasta tai arvostelulomakkeesta, tai ilmoitettava linkki tietokantaan, josta tiedot näkyvät. Pisteisiin oikeuttavat tulokset tulee hankkia kilpailukauden aikana Suomesta. Terveystutkimustulokset huomioidaan niitä koskevien prosenttien mukaan (koiranetin taulukoista löytyy tieto sekä lonkka- että kyynärtutkimuksista). Pisteitä keränneiden kasvattien tulee olla suomalaisomistuksessa. 

Kilpailussa halutaan painottaa vastuullisuutta kasvatustyössä laaja-alaisesti ja huomioon otetaan koirien terveys, luonne, ulkomuoto ja monipuolisuus harrastuskoirana. Pisteiden laskussa otetaan huomioon hyväksytyt tulokset missä tahansa Kennelliiton hyväksymässä virallisessa lajissa. 

Pisteytys 

 • Laskennassa mukana olevat koirat voivat saada yhden pisteen kustakin lajin tuloksesta, mikäli sillä on hyväksytty tulos jostain virallisesta lajista. Koe-/näyttelykäyntien kokonaismäärällä ei ole merkitystä. Yhdestä lajista voi saada vain yhden pistekertymän taulukon mukaan/koira.
 • Kasvattaja saa koirakohtaisten pisteiden lisäksi pisteitä jokaisesta lajista, joihin hänen kasvattinsa (kaikki) ovat osallistuneet ja saaneet tuloksen. Jokaisesta virallisesta lajista saa yhden pisteen. Lajit ovat näyttely, nosework, rally-toko, TOKO, agility, koiratanssi, mejä,  PEKO, BH, luonnetesti ja MH- luonnekuvaus. Maksimipisteet ovat 11 pistettä.
 • Terveystutkimuksista huomioidaan kaikkien kasvattien lonkka- ja kyynärniveltutkimukset (prosentti löytyy jalostustietojärjestelmästä). Pisteitä saa sen mukaan, kuinka monta prosenttia kasvateista on lonkka-, kyynär- ja silmätutkittuja. Pisteytys tulee taulukon prosenttien mukaan ja on siis 1–9 pistettä. Silmätutkimuksista kasvattajan tulee itse laskea prosenttiosuus tutkituista krt/koira
 • Laskennassa (3–6 kasvattia) mukana olevat koirat voivat saada yhden pisteen virallisista selkä-, olkanivel-, polvi- ja sydäntutkimuksista, jotka on merkitty jalostustietojärjestelmään. 
Laskennassa huomioitavat asiatPisteet
Kasvateista tutkittuPisteitä lonkka + kyynärnivel + silmät
40–60 %1+1+1
60–80 %2+2+2
80–100 %3+3+3
Laskennassa mukana olevat kasvatitPisteitä/koira
Selkälausunto1
Olkanivellausunto1
Sydänlausunto1
Polvilausunto1
Geenilausunto HC/L2HGA (ei gen. clear)1
Luonnetesti ja/tai MH-kuvaus1/tulos
ERI3
EH2
Valioituminen (FI) lajista riippumatta. Näyttelyissä vain FI MVA/C.I.B. huomioidaan/1 valio/koira/vuosi.5
Koetulos virallisesta lajista3
Osallistuminen viralliseen kokeeseen ilman koeulosta1
Jalostustarkastus, maks. 1+1/koira1
Luottamustoimet SBTY:ssä 2
Kasvattajasitoumus allekirjoitettu1
Kennelliiton ja/tai Sukokan jäsenyys1+1

Esimerkki 

Kasvattaja kuuluu kennelliittoon (1 piste), on allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen (1 piste), ja toimii SBTY:n jalostustoimikunnan jäsenenä (2 pistettä).

Kasvateista on terveystutkittuja 68 % lonkat (2 pistettä), 50 % kyynärät (1 piste)  ja silmät 68 % (2 pistettä).  

Kasvattajan kasvattamat koirat ovat osallistuneet vuoden aikana näyttelyyn, noseworkiin, rally-tokoon, TOKOon, agilityyn, koiratanssiin, luonnetestiin ja MH-luonnekuvaukseen (8 pistettä). 

Kasvattaja ilmoittaa kisaan kolme koiraa:

Koira 1: polvilausunto (1 piste), osallistunut näyttelyyn laatuarvosanalla ERI (3 pistettä), koetulos TOKOsta (3 pistettä), valioitui näyttelyistä FI MVA (5 pistettä).
Koira 2: selkälausunto (1 piste), polvilausunto (1 piste), geenitesti (1 piste), luonnetesti (1 piste), tulos agilitystä (3 pistettä) ja näyttelystä EH (2 pistettä).
Koira 3: MH-kuvaus (1 piste), näyttelystä ERI (2 pistettä), osallistuminen TOKO-kokeeseen ilman koetulosta (1 piste).

Yhteensä: 42 pistettä 

Valinnan perusteena on aktiivinen talkootyö yhdistyksen ja rodun eteen. 

Yhdistyksen hallitus päättää palkinnon saajan.