Tietosuojaseloste

Käsittelemme ja tallennamme henkilötietojasi vain perustellusta syystä. Tavallisesti tarvitsemme niitä jäsensuhteen hoitamiseen sekä yhteydenpitoon ja viestintään. Henkilötietojen käsittelyoikeus on vain yhdistyksen hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä. Henkilötietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille. 

Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry:n verkkosivuilla ei tallenneta yhdistyksen jäsenten tai sivuilla kävijöiden henkilö- tai yhteystietoja. Verkkosivuilla on jäseneksi liittymislomake sekä osoitteenmuutoslomake, joiden kautta saatavat tiedot tallennetaan jäsenrekisteriin. Jäsenrekisterin henkilötietojen käsittelystä on laadittu erillinen tietosuojaseloste. 

Lisäksi sivuilla on yhteydenotto- ja palautelomake, jonka kautta henkilö voi lähettää yhdistyksen sähköpostiin henkilötietoja – nimen ja sähköpostiosoitteen, jos hän haluaa yhteydenottoonsa vastauksen. Näitä tietoja ei säilytetä, vaan ne poistetaan heti, kun palaute on käsitelty tai siihen on vastattu.  

Rekisterinpitäjä

Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry 

Patteristontie 1 B 35, 04300 TUUSULA 

Y-tunnus: 1774882-4  

Säännönmukaiset tietolähteet  

Jäsen luovuttaa tietonsa itse, kun hän lähettää yhteydenotto- ja palautelomakkeen.  

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Mitään tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.  

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyn oikeudet ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia. Rekisteröidyllä on muun muassa  

  • oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu 
  • oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen 
  • oikeus tietojen poistamiseen 
  • oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntö tulee lähettää sähköpostitse kunkin rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjän on tietosuoja-asetuksen mukaisesti annettava pyyntöön vastaus kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.  

Rekisterin nimi 

Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry:n jäsenrekisteri 

Rekisterin yhteyshenkilö  

Paula Pekkanen, jasenasiat@sbty.fi 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Jäsenrekisterissä olevia henkilötietoja käytetään jäsensuhteen hoitamiseen ja jäsenviestintään, kuten jäsenlehden postitukseen sekä kokouskutsujen ja jäsenviestien lähettämiseen. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus (rekisteröity antaa suostumuksensa liittyessään jäseneksi). 

Staffordshirenbullterrieriyhdistys SBTY ry:n oikeus ja velvollisuus käsitellä rekisteröityjen jäsenten henkilötietoja perustuu yhdistyslakiin ja oikeutettuun etuun. 

Rekisterin tietosisältö 

  • etu- ja sukunimi  
  • postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite  
  • henkilön jäsenryhmä (varsinainen jäsen, perhejäsen, pentuejäsen, pentueperhejäsen) 
  • jäsenmaksun suuruus ja maksupäivä  

Henkilötietojen lähteet 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, hänen perheenjäseneltään sekä rekisteröidyn henkilön koiran kasvattajalta. Tiedot vastaanottaa yhdistyksen jäsensihteeri yhdistyksen verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta tai sähköpostitse. Jäsensihteeri siirtää tiedot siirretään Flomembers-pilvipalveluun, jonne on pääsy vain yhdistyksen avainhenkilöillä. 

Henkilötietojen säilyttämisaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun henkilö on yhdistyksen jäsen ja korkeintaan yhden vuoden jäsenyyden päätyttyä.